Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

“Trao tặng Áo ấm và Chăn ấm cho trẻ em huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái" do tổ chức SPIR Việt Nam tài trợ

26/02/2018 11:08:39 Xem cỡ chữ Google
Ngày 14/01/2018, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái nhận được kế hoạch trao quà của tổ chức Samaritan's Purse International Relief (SPIR) về việc phát chăn và áo ấm tại huyện Mù Cang Chải và Trạm Tấu, trong đó chương trình sẽ được triển khai thực hiện làm 2 đợt, với tổng số áo ấm là 4.232 chiếc, chăn ấm là 800 chiếc, tổng kinh phí là 871.960.000 đồng

Các cháu học sinh huyện Trạm Tấu được nhận áo ấm và chăn ấm

- Đợt 1: từ ngày 22 - 24/01/2018, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái đã đưa tổ chức SPIR đi trao 2.270 chiếc áo ấm và 400 chiếc chăn ấm tại 05 trường Mầm non, huyện Mù Cang Chải, cụ thể: Trường Mầm non Mồ Dề, xã Mồ Dề: 382 chiếc áo ấm, 50 chiếc chăn ấm. Trường Mầm non Hoa Lan, thị trấn Mù Cang Chải: 298 chiếc áo ấm, 50 chiếc chăn ấm. Trường Mầm non Hoa Ban, xã Khao Mang: 464 chiếc áo ấm, 100 chiếc chăn ấm. Trường Mầm non Lao Chải, xã Lao Chải: 735 chiếc áo ấm, 130 chiếc chăn ấm. Trường Mầm non Họa Mi, xã La Pán Tẩn: 391 chiếc áo ấm, 70 chiếc chăn ấm. Tổng giá trị (bao gồm chăn ấm và áo ấm) đợt 1 là 459.850.000 đồng

- Đợt 2: từ ngày 29 - 31/01/2018: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái đã đưa tổ chức SPIR đi trao 1.962 chiếc áo ấm và 400 chiếc chăn ấm tại 08 trường Mầm non, huyện Trạm Tấu, cụ thể: Trường Mầm non Hoa Hồng, xã Xà Hồ: 339 chiếc áo ấm, 50 chiếc chăn ấm. Trường Mầm non Hoa Đào, xã Pá Lau: 160 chiếc áo ấm, 50 chiếc chăn ấm. Trường Mầm non Bông Sen, xã Túc Đán: 280 chiếc áo ấm, 50 chiếc chăn ấm. Trường Mầm non Bình Minh, xã Làng Nhì: 200 chiếc áo ấm, 50 chiếc chăn ấm. Trường Mầm non Hoa Ban, xã Trạm Tấu: 263 chiếc áo ấm, 50 chiếc chăn ấm. Trường Mầm non Hoa Phượng, xã Pá Hu: 200 chiếc áo ấm, 50 chiếc chăn ấm. Trường Mầm non Sơn Ca, xã Bản Công: 269 chiếc áo ấm, 50 chiếc chăn ấm. Trường Mầm non Hoa Huệ, thị trấn Trạm Tấu: 251 chiếc áo ấm, 50 chiếc chăn ấm. Tổng giá trị (bao gồm chăn ấm và áo ấm) đợt 2 là 412.110.000 đồng.

(Tri Dũn)

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h