TỔ CHỨC BỘ MÁY

09/12/2016 11:16:37 Xem cỡ chữ

TỔ CHỨC BỘ MÁY

I. Ban Chấp hành

 

STT

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

Chức vụ của Liên hiệp

1

Ông Dương Văn Tiến

 

Chủ tịch Chuyên trách

2

Ông Bùi Ngọc Hùng Phó Chánh VP UBND tỉnh

Phó Chủ tịch TT kiêm nhiệm

3 Bà Trần Lan Anh Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phó Chủ tịch kiêm nhiệm

4

Ông Vương Văn Bằng

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch kiêm nhiệm

5

Ông Nông Văn Lịnh

 

Ủy viên BCH,

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh

6

Ông Nguyễn Thanh Sơn

Phó Trưởng ban TT Ban Tuyên giáo tỉnh

Uỷ viên BCH

7

Ông Nguyễn Minh Toàn

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT

Uỷ viên BCH

8

Bà Lê Thị Thanh Bình

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Uỷ viên BCH

9

Ông Ngô Thanh Giang

Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Uỷ viên BCH

10 Bà Phạm Thị Thanh Bình   Uỷ viên BCH

11

Ông Đỗ Đức Cảnh

Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Uỷ viên BCH

12

Bà Hoàng Thị Uyển

Phó Giám đốc Sở Tài Chính

Uỷ viên BCH

13

Ông Trần Trí Dũng

PGĐ TT Phục vụ hành chính công tỉnh

Uỷ viên BCH

14 Ông Nguyễn Gia Lâm

Chánh Văn phòng Liên hiệp

Uỷ viên BCH

 

II. Ban Thường vụ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

Chức vụ Liên hiệp

1

Ông Dương Văn Tiến

 

Chủ tịch Chuyên trách

2

Ông Bùi Ngọc Hùng Phó Chánh VP UBND tỉnh

Phó Chủ tịch

TT kiêm nhiệm

3

Bà Trần Lan Anh

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Phó Chủ tịch kiêm nhiệm

4

Ông Vương Văn Bằng

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch kiêm nhiệm

 

III. Ban Kiểm tra

 

STT

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

Chức vụ Liên hiệp

1

Bà Hoàng Thị Uyển

Phó Giám đốc Sở Tài Chính

Uỷ viên BCH

2

Ông Nguyễn Gia Lâm

Chánh Văn phòng Liên hiệp

Ủy viên BCH

 

IV. Ban Thư ký

 

STT

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

Chức vụ Liên hiệp

1

Ông Trần Trí Dũng

PGĐ TT Phục vụ hành chính công tỉnh

Tổng Thư ký 

2

Ông Nguyễn Gia Lâm

Chánh Văn phòng Liên hiệp

Ủy viên BCH

3

Nguyễn Thị Hải Yến

Cán bộ Văn phòng Liên hiệp

Chuyên viên

 

V. Văn phòng

 

STT

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

Chức vụ Liên hiệp

1

Ông Trần Trí Dũng

PGĐ TT Phục vụ hành chính công tỉnh

Tổng Thư ký

2

Ông Nguyễn Gia Lâm

Chánh Văn phòng Liên hiệp

Ủy viên BCH

3

Bà Nguyễn Thị Hải Yến

Cán bộ Văn phòng Liên hiệp

Chuyên viên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h