I. Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2023 - 2028

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

Chức vụ tại Liên hiệp

1

Ông Ngô Hạnh Phúc 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ tịch

2

Ông Đỗ Xuân Thủy

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phó Chủ tịch

3

Ông Bùi Ngọc Hùng

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

4

Ông Nguyễn Song Hào

Phó Giám đốc Sở Y tế

 Phó Chủ tịch

5

Ông Chu Hoàng Sơn

Phó Giám đốc Sở Tài chính

Ủy viên Ban Thường vụ

6 Bà Đoàn Thị Thanh Tâm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ủy viên Ban Chấp hành
7 Bà Nông Thị Kim Cúc Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Ủy viên Ban Chấp hành
8 Ông Đinh Xuân Thiệp Phó Giám đốc Công an tỉnh Ủy viên Ban Chấp hành
9 Ông Trần Văn Điệp Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy QS tỉnh Ủy viên Ban Chấp hành

10

Bà Lê Thị Thanh Bình

Giám đốc Sở Văn hóa TT và DL

Ủy viên Ban Chấp hành

11 Ông Đào Anh Tuấn Phó Giám đốc Sở GD và ĐT Ủy viên Ban Chấp hành
12 Ông Nguyễn Thúc Mạnh Phó Giám đốc Sở Thông tin và TT Ủy viên Ban Chấp hành
13 Ông Nguyễn Đức Điển Phó GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT Ủy viên Ban Chấp hành
14 Ông Trịnh Văn Thành Phó Giám đốc Sở Công Thương Ủy viên Ban Chấp hành
15 Ông Đỗ Đức Cảnh Phó Giám đốc Sở Nội vụ Ủy viên Ban Chấp hành
16 Bà Hà Thị Đóa Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Ủy viên Ban Chấp hành

17

Ông Đặng Đình Thắng

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Yên Bái

Ủy viên Ban Chấp hành

18

Bà Trần Lan Anh

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Ủy viên Ban Chấp hành

19

Bà Tạ Ngọc Hoa

Phó Chủ tịch UBND Thành phố

Ủy viên Ban Chấp hành

 

II. Ban Thường vụ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái

 

STT

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

Chức vụ tại Liên hiệp

1

Ông Ngô Hạnh Phúc

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ tịch

2

Ông Đỗ Xuân Thủy

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phó Chủ tịch Thường trực

3

Ông Bùi Ngọc Hùng

Phó Chành Văn phòng UBND tỉnh

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

4

Ông Nguyễn Song Hào

Phó Giám đốc Sở Y tế

Phó Chủ tịch

5

Ông Chu Hoàng Sơn

Phó Giám đốc Sở Tài Chính

Ủy viên Ban Thường vụ

 

III. Trưởng Ban Kiểm tra

 

STT

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

Chức vụ tại Liên hiệp

1

Ông Chu Hoàng Sơn

Phó Giám đốc Sở Tài Chính

Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra

 

IV. Tổng Thư ký

 

STT

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

Chức vụ tại Liên hiệp

1

Ông Bùi Ngọc Hùng

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Phó Chủ tịch

kiêm Tổng Thư ký

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h