I. Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2018 - 2023

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

Chức vụ của Liên hiệp

1

Ông Ngô Hạnh Phúc 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ tịch

2

Ông Đỗ Xuân Thủy

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phó Chủ tịch Thường trực

3

Ông Vương Văn Bằng

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch

4

Bà Trần Lan Anh

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh

PCT Hội Hữu nghị Việt - Pháp tỉnh

Phó Chủ tịch

5

Ông Bùi Ngọc Hùng

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Ủy viên Ban Thường vụ

6

Ông Nguyễn Gia Lâm

 

Ủy viên Ban Chấp hành, Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng

7

Bà Lê Thị Thanh Bình

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Ủy viên Ban Chấp hành

8

Ông Ngô Thanh Giang

Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Ủy viên Ban Chấp hành

9

Bà Nông Thị Kim Cúc

Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh

Ủy viên Ban Chấp hành

10

Ông Nguyễn Thanh Sơn

Phó Trưởng ban TT Ban Tuyên giáo tỉnh (đã nghỉ hưu)

Ủy viên Ban Chấp hành

11

Ông Đặng Đình Thắng

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Yên Bái

Ủy viên Ban Chấp hành

12

Bà Hà Thị Đóa

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Ủy viên Ban Chấp hành

13

Ông Đỗ Đức Cảnh

Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Ủy viên Ban Chấp hành

14

Bà Hoàng Thị Uyển

Phó Giám đốc Sở Tài Chính

Ủy viên Ban Chấp hành

 

II. Ban Thường vụ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái

 

STT

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

Chức vụ Liên hiệp

1

Ông Ngô Hạnh Phúc

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ tịch

2

Ông Đỗ Xuân Thủy

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phó Chủ tịch Thường trực

3

Ông Vương Văn Bằng

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch

4

Bà Trần Lan Anh

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Phó Chủ tịch

5

Ông Bùi Ngọc Hùng

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Ủy viên Ban Thường vụ

 

III. Ban Kiểm tra

 

STT

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

Chức vụ Liên hiệp

1

Bà Hoàng Thị Uyển

Phó Giám đốc Sở Tài Chính

Uỷ viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Kiểm tra

2

Ông Nguyễn Gia Lâm

 

Ủy viên Ban Chấp hành, Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng

 

IV. Ban Thư ký

 

STT

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

Chức vụ Liên hiệp

1

Ông Nguyễn Gia Lâm

 

Ủy viên Ban Chấp hành, Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Thư ký

2

Nguyễn Thị Hải Yến

 

Chuyên viên

 

V. Văn phòng

 

STT

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

Chức vụ Liên hiệp

1

Ông Nguyễn Gia Lâm

 

Ủy viên Ban Chấp hành, Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng

2

Bà Nguyễn Thị Hải Yến

 

Chuyên viên

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h