Giới thiệu chung

09/12/2016 11:10:46 Xem cỡ chữ

I. GIỚI THIỆU CHUNG

          Tên cơ quan: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái.

           Tên tiếng Anh: The Yen Bai Union of Friendship Organizations (YUFO).

           Địa chỉ: Tầng 4, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, 1183, đường Yên Nình, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

            Điện thoại: 029.3893.667 - Fax: 029.3857.745

  

II. CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC:

 Cơ quan Thường trực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái đặt tại Tầng 4, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng, kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật.

 Kinh phí hoạt động của Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái được bố trí kế hoạch hàng năm từ ngân sách nhà nước và được sử dụng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; được sử dụng các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các khoản thu hợp pháp theo quy định của pháp luật, các nguồn hỗ trợ từ Quỹ hữu nghị, hợp tác nhân dân do Liên hiệp thành lập theo quy định của pháp luật.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h