Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

YÊN BÁI HẠNH PHÚC

16/12/2022 10:52:08 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Công văn số 3518/UBND-VX ngày 19/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tuyên truyền, phổ biến các tác phẩm bút ký- ghi chép chủ đề “Yên Bái hạnh phúc”, nhằm góp phần triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng văn hóa đọc, xã hội học tập và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái đăng tải đường link về toàn bộ nội dung tập Bút ký- Ghi chép “Yên Bái hạnh phúc”.

Tập Bút ký - Ghi chép “Yên Bái hạnh phúc”.

http://www.vanhocnghethuatyenbai.gov.vn/news/yen-bai-hanh-phuc/?UserKey=Tap-But-ky--Ghi-chep-Yen-Bai-hanh-phuc-

(Theo Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái)

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h