Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Đánh giá chuyển đổi số năm 2021, Yên Bái tăng vượt bậc

12/08/2022 11:29:36 Xem cỡ chữ Google
Ngày 8/8, Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số đã công bố báo cáo Chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021. Theo đó, so với năm 2020, tỉnh Yên Bái đã tăng 17 bậc, xếp vị trí thứ 27/63, tỉnh thành.

Báo cáo DTI 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo Báo cáo này, xếp hạng DTI năm 2021 cấp tỉnh, tỉnh Yên Bái xếp thứ 27/63 tỉnh, thành phố tăng 17 bậc so với năm 2020 (xếp thứ 40/63).

Trong đó, Chính quyền số cấp tỉnh, Yên Bái xếp thứ 24/63, Kinh tế số cấp tỉnh xếp 27/63, Xã hội số cấp tỉnh xếp 29/63 trong khi năm 2020 thì các thứ tự này là 47, 39, 29.

DTI cấp tỉnh gồm 9 chỉ số chính với 98 chỉ số thành phần. 9 chỉ số chính được phân thành Nhóm chỉ số nền tảng chung và Nhóm chỉ số về hoạt động.

Trong đó, Nhóm chỉ số nền tảng chung gồm 6 chỉ số chính: Nhận thức số, Thể chế số, Hạ tầng số, Nhân lực số, An toàn thông tin mạng, Đô thị thông minh.

Nhóm chỉ số về hoạt động gồm 3 chỉ số chính: Hoạt động chính quyền số, Hoạt động kinh tế số, Hoạt động xã hội số.

Trong trụ cột chính quyền số có 7 chỉ số chính, trong đó gồm 6 chỉ số chính thuộc Nhóm chỉ số nền tảng chung và chỉ số Hoạt động chính quyền số. Trụ cột kinh tế số có 7 chỉ số chính, trong đó gồm 6 chỉ số chính thuộc nhóm chỉ số nền tảng chung và chỉ số Hoạt động kinh tế số. Trụ cột xã hội số có 7 chỉ số chính, trong đó gồm 6 chỉ số chính thuộc Nhóm chỉ số nền tảng chung và chỉ số Hoạt động xã hội số.

Theo báo cáo đánh giá, giá trị DTI năm 2021 cấp tỉnh so với DTI năm 2020 có mức tăng nhanh hơn so với mức tăng của DTI cấp bộ.

Cả 3 trụ cột của DTI 2021 cấp tỉnh đều có giá trị dưới mức 0,5, trong đó Chính quyền số vẫn có giá trị cao nhất (do được thừa hưởng kết quả từ việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước ở giai đoạn trước), Xã hội số thấp nhất. Về tăng trưởng, so với năm 2020, Kinh tế số có mức tăng nhanh hơn Chính quyền số và Xã hội số.

Việc đánh giá DTI 2021 được thực hiện như sau:

Từ ngày 24/5/2022-15/6/2022: Bộ, ngành, địa phương cung cấp số liệu tài liệu theo các chỉ số thành phần, chỉ số chính thuộc DTI cấp bộ, cấp tỉnh.

Từ ngày 16/6/2022-26/6/2022: Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá, thẩm định và cho ý kiến số liệu, tài liệu do bộ, ngành, địa phương cung cấp.

Từ ngày 27/6/2022 đến hết ngày 10/7/2022: Bộ, ngành địa phương giải trình ý kiến về số liệu, tài liệu do Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá, thẩm định.

Từ ngày 11/7/2022 đến hết ngày 20/7/2022: Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá, thẩm định, tổng hợp kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số của bộ, ngành, địa phương.

Tháng 8/2022: Bộ Thông tin và Truyền thông công bố kết quả đánh giá DTI 2021./.

(Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái)

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h