Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (World Vision) tổ chức Hội thảo tham vấn cấp tỉnh về chiến lược 2023 - 2027

14/07/2022 03:21:40 Xem cỡ chữ Google
Ngày 13/6/2022, Tổ chức World Vision đã phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái tổ chức buổi Hội thảo để tiếp thu ý kiến, tham vấn cho kế hoạch chiến lược giai đoạn 2023-2027.

Bà Khổng Hương Lan - Đại diện cấp quốc gia của tổ chức WVI trình bày định hướng chiến lược của WVI giai đoạn 2023-2027

Tham dự Hội thảo có Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương Binh và Xã hôi, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

World Vision hiện nay đang hoạt động tại 14 tỉnh/thành phố, với các chương trình cộng đồng tại 35 quận/huyện trên cả nước. Tổ chức vận hành 35 Chương trình vùng đa ngành, được tài trợ bởi chương trình Bảo trợ trẻ em và 11 dự án đặc biệt do các nhà tài trợ khác nhau hỗ trợ kinh phí.

World Vision bắt đầu triển khai thực hiện các chương trình dự án tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái từ năm 2003, đến nay đã mở rộng thêm tại 27 xã của 5 huyện: Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Lục Yên, Yên Bình.

Trong giai đoạn 2018-2022, các chương trình dự án của World Vision tập trung vào các nội dung như cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi tại vùng dự án, hỗ trợ phát triển sinh kế cho các gia đình nghèo nâng cao được điều kiện sống, bảo vệ trẻ em thông qua việc cải thiện năng lực tự bảo vệ bản thân và bạn bè khỏi bóc lột, xâm hại và tai nạn thương tích,... Đến nay đã có có 67.000 người hưởng lợi trực tiếp từ các can thiệp của WV, bao gồm hơn 27.000 trẻ em hưởng lợi trực tiếp, tổng ngân sách của World Vision đã thực hiện trong giai đoạn 2018-2022 là khoảng 250 tỷ đồng.

Để tiếp tục triển khai các chương trình, dự án giai đoạn 2023-2027, World Vision đã xây dựng dự thảo chiến lược và tổ chức tham vấn các ý kiến của các sở, ban ngành và các đối tác về nội dung của chương trình. Các nội dung của chiến lược giai đoạn 2023-2027 trên cơ sở kế thừa những nội dung đã triển khai hiệu quả trong giai đoạn trước và cập nhật những thay đổi đang diễn ra đối với Việt Nam để điều chỉnh các ưu tiên và cách tiếp cận phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của các cộng đồng mà World Vision đang thực hiện. Nội dung của chiến lược giai đoạn 2023-2027 được tập trung vào các lĩnh vực như bảo vệ trẻ em khỏi bệnh tật và các bệnh truyền nhiễm; cải thiện an sinh cho trẻ em để trẻ em có kỹ năng sống tốt hơn; gia tăng trẻ em có mối quan hệ tích cực với gia đình và cộng đồng; gia tăng số trẻ em được bảo vệ khỏi các bạo lực.

Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động của World Vision trong giai đoạn 2018-2022 và định hướng chiến lược giai đoạn 2023-2027, các đại biểu tham dự Hội thảo đều cơ bản nhất trí với dự thảo chiến lược mà World Vision đã trình bày, đồng thời đề nghị nghiên cứu xem xét thêm một số nội dung như bổ sung thêm các xã đặc biệt khó khăn chưa được dự án can thiệp tại một số huyện, cụ thể: huyện Yên Bình (3 xã), huyện Lục Yên (5 xã), huyện Văn Chấn (10 xã), huyện Trạm Tấu (5 xã); huyện Văn Yên (9 xã); bổ sung thêm huyện Mù Cang Chải là huyện khó khăn nhất của tỉnh nhưng hiện nay chưa có chương trình vùng; các hoạt động của World Vision trong công tác bảo vệ trẻ em cần bám sát vào 24 chỉ tiêu trong Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030; phối hợp với sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa xây dựng mô hình trường học hạnh phúc, gia đình hạnh phúc.

 

Tại Hội thảo, đại diện World Vision đã cảm ơn và tiếp thu những ý kiến tham gia đóng góp của các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh Yên Bái. World Vision sẽ tổ chức các buổi làm việc riêng với từng đối tác nhằm cụ thể hóa và chi tiết các hoạt động trong từng lĩnh vực để hoàn thiện chiến lược giai đoạn 2023-2027 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong thời gian sớm nhất. Các cơ quan, địa phương của tỉnh Yên Bái cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với World Vision trong việc triền khai các hoạt động của dự án đảm bảo đúng tiến độ, đạt hiệu quả, mục tiêu mà dự án đề ra.

       Hải Yến

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h