Tin Hoạt động >> Chính trị

Kết quả tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" năm 2022

13/12/2022 10:23:06 Xem cỡ chữ Google
Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương phát động, nhằm góp phần vào thành công của "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022", thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2022), 45 năm ngày Ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), đã được toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tỉnh Yên Bái tích cực hưởng ứng, tham gia.

Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam"

            Riêng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái, ngay sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đã tích cực tuyên truyền về Cuộc thi trên các phương tiện thông tin truyền thông như Website, Bản tin Hợp tác hữu nghị... của Liên hiệp và phát động 100% cán bộ, viên chức của đơn vị tham gia Cuộc thi. Đồng thời, Liên hiệp đã phối hợp với các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh có lưu học sinh Lào đang theo học, phát động trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên Việt Nam và sinh viên Lào đang công tác, học tập tại nhà trường tham gia Cuộc thi. Các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến thể lệ Cuộc thi.

          Sau hơn 2 tháng tuyên truyền, phát động, triển khai Cuộc thi, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp với Trường Cao đẳng Yên Bái và Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái phát động được hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên tham gia Cuộc thi với hơn 2.000 lượt dự thi.

          Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" năm 2022 đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên Việt Nam và sinh viên Lào đang công tác, học tập tại tỉnh Yên Bái. Tuy nhiên, ngày 01/7/2022, tỉnh Yên Bái công bố Quyết định số 377/QĐ-LĐTBXH ngày 29/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập nguyên trạng một số Trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Công tác tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ, bố trí nơi làm việc của các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh có sự thay đổi nên phần nào ảnh hưởng đến kết quả Cuộc thi. Mặt khác, Cuộc thi được phát động, triển khai trong thời gian sinh viên của các trường Cao đẳng nghỉ hè, các em không có đủ trang thiết bị tham gia thi trực tuyến nên tỷ lệ tham gia chưa được cao, chất lượng bài thi còn hạn chế.

            Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" năm 2022 có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, làm cho mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ của hai nước hiểu sâu sắc hơn về quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong quá trình đấu tranh, giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước. Cuộc thi còn góp phần thông tin rộng rãi, có sức lan tỏa tới các tầng lớp nhân dân trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế về ý nghĩa lịch sử, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam./.

 

Bế Thị Hoa

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h