Tin Hoạt động >> Chính trị

Kết quả hoạt động đối ngoại nhân dân năm 2022 và một số định hướng công tác trong năm 2023 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái

08/12/2022 10:03:11 Xem cỡ chữ Google
Công tác đối ngoại năm 2022 của tỉnh Yên Bái diễn ra trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, cùng với những hậu quả của đại dịch COVID-19, ảnh hưởng của cuộc xung đột Nga - U-crai-na… Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương và đặc biệt là sự phối hợp, hướng dẫn về chuyên môn của Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, công tác đối ngoại của tỉnh đã được triển khai chủ động, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn. Yên Bái đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành về triển khai đường lối, chủ trương, định hướng đối ngoại và quy định về quản lý hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Tỉnh đã ban hành, triển khai Kế hoạch số 78-KH/TU ngày 29/4/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Toàn cảnh buổi Hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Yên Bái và tỉnh Viêng Chăn năm 2022 (Ảnh: Báo Yên Bái)

Phát huy vai trò là cầu nối giữa nhân dân tỉnh Yên Bái với nhân dân các nước, các tổ chức quốc tế, cá nhân nước ngoài và kiều bào nước ngoài muốn tìm hiểu, hợp tác đầu tư vào tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái thường xuyên duy trì mối quan hệ với các Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế... tại Việt Nam; tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị nhân các ngày lễ tết, ngày kỉ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao, ngày Quốc khánh nhằm tăng cường hiểu biết, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị.

 

Năm 2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 78-KH/TU ngày 29/4/2022 thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; xây dựng Dự thảo Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch số 78-KH/TU ngày 29/4/2022 của Tỉnh ủy.

 

Các Hội hữu nghị Việt - Pháp, Hội hữu nghị Việt - Lào đã phát huy vai trò trong việc là cầu nối tổ chức các hoạt động giao lưu, hữu nghị với các tỉnh có quan hệ hợp tác với tỉnh Yên Bái như tỉnh Val de Marne (CH Pháp), tỉnh Viêng Chăn, tỉnh Xay Nha Bu Ly (CHDCND Lào). Mặc dù, dịch bệnh COVID-19 vẫn còn gây ra nhiều khó khăn, đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2022 nhưng các hoạt động hợp tác giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Xay-Nha -Bu-Ly vẫn tiếp tục được duy trì, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo, hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng, y tế… Trong đó, hợp tác về giáo dục - đào tạo là một trong những hoạt động được tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm, chú trọng và đẩy mạnh. Hàng năm, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp với Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh và các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động đoàn kết, hữu nghị, đặc biệt là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, gặp mặt, giao lưu cho lưu học sinh Lào nhân ngày lễ, Tết của Việt Nam và CHDCND Lào, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đầm ấm cho các em đồng thời động viên, khích lệ tinh thần học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên trong học tập và trong cuộc sống. Từ đó, các em trở thành những cây cầu nối quan trọng trong việc gìn giữ và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào và giữa nhân dân tỉnh Yên Bái với nhân dân tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Xay Nha Bu Ly. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, Liên hiệp đã phối hợp với Hội hữu nghị Việt - Pháp, Hội hữu nghị Việt - Lào kiện toàn tổ chức, chuẩn bị các thủ tục để tổ chức Đại hội, xây dựng các kế hoạch, các định hướng lớn công tác của các Hội trong thời gian tới.

 

Trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái và tỉnh Vân Nam đã có nhiều hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả, thực chất về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chiến lược; thương mại, du lịch và y tế… Để tăng cường sự gắn bó, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân tỉnh Yên Bái với nhân dân tỉnh Vân Nam, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa hai tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy trình Ban Đối ngoại Trung ương để thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Yên Bái, đồng thời đã phối hợp với Sở Nội vụ và các sở ngành liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội thành lập Hội hữu nghị Việt - Trung tỉnh Yên Bái.

 

Bên cạnh đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã chủ động thiết lập và xây dựng mối quan hệ hợp tác với các tổ chức nhân dân của các tỉnh mà tỉnh Yên Bái có quan hệ hợp tác như Hội hữu nghị Nhật - Việt Mimasaka (Nhật Bản), Hiệp hội hữu hảo đối ngoại nhân dân tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), phối hợp với các Hội để xây dựng kế hoạch hoạt động hợp tác cụ thể trong thời gian tới. 

 

Năm 2019, với sự giới thiệu và hỗ trợ của Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao, tỉnh Yên Bái đã thiết lập quan hệ hợp tác với thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama, Nhật Bản. Hai địa phương đã ký Thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực đào tạo nghề, trao đổi thực tập sinh và xuất khẩu lao động, nông nghiệp và du lịch. Tháng 9 năm 2022, hai tỉnh ký kết Thỏa thuận khung về triển khai các hoạt động hợp tác giữa UBND tỉnh Yên Bái và chính quyền thành phố Mimasaka, giai đoạn 2022-2025 trên các lĩnh vực như: văn hóa - du lịch, nông nghiệp, lao động, giáo dục, hợp tác đầu tư.

 

 Về công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, trong năm qua, mặc dù dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn tới nguồn tài trợ và hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Nhiều hoạt động khảo sát xây dựng dự án, kiểm tra, giám sát và đánh giá dự án phải hoãn hủy. Công tác vận động viện trợ phi chính phủ gặp nhiều khó khăn khi nguồn vốn tài trợ cho hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam giảm đáng kể do cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực từ tình hình dịch bệnh COVID - 19 kéo dài từ năm 2020 cho đến nay nhưng bằng sự nỗ lực chung của các đơn vị, địa phương, công tác vận động viện trợ và thực hiện các dự án phi chính phủ nước ngoài của tỉnh Yên Bái vẫn thu được kết quả tốt.

 

Năm 2022, tỉnh Yên Bái đã thu hút được 21 chương trình, dự án, phi dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài với tổng số vốn cam kết tài trợ của các chương trình, dự án được phê duyệt, tiếp nhận mới là 1.404.155 USD. Nội dung các chương trình, dự án tập trung chủ yếu vào việc hỗ trợ cho các xã, huyện nghèo, có điều kiện khó khăn trên địa bàn tỉnh, thông qua các hoạt động như: Hỗ trợ, xây dựng cơ sở vật chất; cải thiện điều kiện sống; nâng cao năng lực cho cán bộ và người dân;… Các lĩnh vực chủ yếu được tài trợ như sau: 06 dự án phát triển kinh tế - xã hội với tổng giá trị cam kết tài trợ là 457.250 USD;  04 dự án về Giáo dục - Đào tạo với tổng giá trị cam kết tài trợ là 81.725 USD; 02 dự án về Y tế với tổng giá trị cam kết tài trợ là 80.466 USD; 02 dự án Tài nguyên môi trường với tổng giá trị cam kết tài trợ là 41.659 USD và 07 dự án giải quyết các vấn đề xã hội với tổng giá trị cam kết tài trợ là 743.075 USD. Các chương trình, dự án đã góp phần hỗ trợ tích cực cho công tác xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội của tỉnh.

 

Với chức năng nhiệm vụ được giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác vận động viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ, các Đại sứ quán... Đã xây dựng được trên 12 đề xuất dự án để vận động tài trợ đồng thời chủ động làm việc với các Đại sứ quán, các tổ chức PCPNN để vận động tài trợ các chương trình, dự án như Đại sứ quán Đức, Đại sứ quán Nhật Bản và các tổ chức: HOLT International, Because For Hope, World Vision, Chidren Action, KFHI, Samaritan’s Purse, Latter Day Saint Charities, GNI, GCS,... Trực tiếp phối hợp với cơ quan, đơn vị của tỉnh và một số tổ chức, cá nhân triển khai 10 chương trình, dự án với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: phát triển kinh tế xã hội, giáo dục đào tạo, giải quyết các vấn đề xã hội, y tế… Chủ động làm việc, thiết lập mối quan hệ với các tổ chức phi chính phủ đồng thời kết nối các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các cơ quan, đơn vị tại tỉnh để xây dựng, vận động và triển khai, thực hiện các chương trình, dự án.

 

Công tác quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh luôn được thực hiện tốt theo đúng quy định. Các tổ chức phi chính phủ trên địa bàn tỉnh đều thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

 

Về công tác thông tin đối ngoại, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tích cực triển khai công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đồng thời lồng ghép trong các buổi làm việc với các tổ chức quốc tế để giới thiệu về đất và người Yên Bái; thông tin giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, các phong tục tập quán, văn hóa của đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái nhằm tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết hữu nghị hợp tác với nhân dân các nước và thu hút đầu tư, phát triển du lịch. Chú trọng tuyên truyền, quảng bá về các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là Nghệ thuật xòe của dân tộc Thái đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải; danh thắng Quốc gia Hồ Thác Bà… Chủ động viết tin bài về các hoạt động đối ngoại nhân dân và vận động viện trợ phi chính phủ của tỉnh đăng trên Trang thông tin điện tử Liên hiệp, Cổng Thông tin đối ngoại, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Báo Yên Bái và Tạp chí Thời đại của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Xuất bản định kỳ Bản tin Hợp tác Hữu nghị với các nội dung để quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, văn hóa, lịch sử của tỉnh Yên Bái đến với bạn bè trong vào ngoài nước.

 

Công tác xây dựng nội bộ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái được quan tâm, đổi mới, tăng cường tính hiệu quả, thiết thực, nâng cao vai trò, vị trí nòng cốt của Liên hiệp trong công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh. Kịp thời kiện toàn, bổ sung Ban Chấp hành nhằm đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 

Trong năm 2023, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, nội dung và phương thức hoạt động đối ngoại nhân dân theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, phối hợp với các ngành, địa phương triển khai Kế hoạch số 78-KH/TU ngày 29/4/2022 của Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái về thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Đổi mới công tác đối ngoại nhân dân, chủ động hội nhập quốc tế, tích cực huy động sự tham gia rộng rãi của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân. Phát huy có hiệu quả sự chủ động, linh hoạt của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức nhân dân làm nòng cốt trong tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân, trong đó, có sự phân công, phối hợp chặt chẽ đảm bảo thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ hiệu quả, để tăng cường sự hiểu biết, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân tỉnh Yên Bái với nhân dân các nước, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân thế giới đối với Việt Nam đồng thời đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch.

 

Tiếp tục duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác nhân dân với các tổ chức quốc tế, với các tỉnh, thành phố có hợp tác với tỉnh Yên Bái, các tổ chức hòa bình hữu nghị của các nước đi vào chiều sâu thực chất. Củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác với tỉnh Viêng Chăn, tỉnh Xay Nhạ Bu Ly (CHDCND Lào), tỉnh Val De Marne (CH Pháp), tỉnh Vân Nam (CHND Trung Hoa), thành phố Mimasaka (Nhật Bản). Phát huy vai trò của các Hội hữu nghị Việt - Pháp, Việt - Lào… trong tổ chức các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị. Trong năm 2023, hoàn thành tổ chức Đại hội các Hội hữu nghị Việt - Pháp, Việt - Lào, Việt - Trung.

 

 Chủ động làm tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan ở Trung ương và các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thông tin, tuyên truyền, xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam, đất và người Yên Bái đối với cộng đồng kiều bào đồng thời vận động, thu hút, kêu gọi người Việt Nam ở nước ngoài và người Yên Bái ở nước ngoài đóng góp, xây dựng quê hương đất nước. Thông qua các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị góp phần làm cầu nối xúc tiến hợp tác thương mại đầu tư, du lịch, văn hóa, giáo dục, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu ... góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Về công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, địa phương để chủ động xác định nhu cầu cần hỗ trợ, lập danh mục và xây dựng dự án gửi vận động viện trợ. Chủ động tìm kiếm, tiếp xúc các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tới khảo sát, kiểm tra, thực hiện dự án, nâng cao tính chủ động, phối kết hợp giữa sở, ngành, địa phương và tổ chức nhân dân trong việc thúc đẩy quan hệ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Phối hợp với các sở ban ngành liên quan đảm bảo các thủ tục phê duyệt dự án thực hiện kịp thời, đúng quy định. Kết hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc quản lý các hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan chức năng, giữa tỉnh Yên Bái với các đối tác nước ngoài, tăng cường trao đổi thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong việc phê duyệt và triển khai thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh.

 

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức thông tin đối ngoại, đẩy mạnh ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin tuyên truyền trong công tác thông tin đối ngoại. Tăng cường tính chủ động trong công tác thông tin đối ngoại, kịp thời thông tin về tình hình đất nước, của tỉnh và những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với các tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài. Đa dạng hóa phương thức thông tin truyền thông, đổi mới hình thức nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về đối ngoại nhân dân trên Trang thông tin điện tử và Bản tin Hợp tác - Hữu nghị của Liên hiệp.

 

 Công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh Yên Bái trong năm 2022 đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần duy trì và làm sâu sắc thêm các mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác nhân dân giữa nhân dân tỉnh Yên Bái với nhân dân các nước, thu hút thêm các nguồn lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội. Trên tinh thần phát huy những kết quả đã đạt được trong năm vừa qua, năm 2023, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phối hợp với các sở ngành và địa phương trong tỉnh để hoàn tốt các nhiệm vụ đề ra./.

Lâm Gia Bình

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h