Tin Hoạt động >> Chính trị

Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2023 diễn ra tại Bình Định

13/07/2023 03:09:02 Xem cỡ chữ Google
Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2023 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 18-20/7/2023 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

.

Từ ngày 18-20/7/2023, Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2023 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ được tổ chức tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định với sự phối hợp của Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định.

 

Với chủ đề “Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam”, Hội nghị sẽ đánh giá kết quả triển khai Chương trình hành động của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; xác định những yêu cầu đặt ra và các giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên trong hệ thống theo phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”.

Hội nghị có nhiệm vụ thảo luận, trao đổi và xây dựng định hướng phát triển hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đến năm 2030 để tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại.

Tham dự Hội nghị sẽ có khoảng 350 đại biểu, khách mời là lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và một số ban, bộ, ngành ở Trung ương; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân và các ban, sở, ngành của tỉnh Bình Định; đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ở Trung ương và địa phương; đại điện lãnh đạo các ban, đơn vị và cán bộ Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam năm 2023 tại tỉnh Bình Định là sự tiếp nối thành công của Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Cao Bằng năm 2022.

Theo Tạp chí Thời Đại

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h