Tin Hoạt động >> Chính trị

Khai trương Trang thông tin phục vụ Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

20/05/2021 08:53:21 Xem cỡ chữ Google
Ngày 20/5, tỉnh Yên Bái khai trương Trang thông tin phục vụ Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Yên Bái tại địa chỉ: https://baucu.yenbai.gov.vn

Giao diện Trang thông tin phục vụ Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021-2026

Trang thông tin phục vụ Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Yên Bái là trang thông tin chính thức của tỉnh phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, với các chuyên mục chính: Danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã); Danh sách các khu vực bỏ phiếu; Hướng dẫn bầu cử.

 

Trang thông tin phục vụ bầu cử được thiết kế với giao diện thân thiện để cử tridễ dàng tra cứu thông tin một cách đầy đủ, chính xác, chi tiết về tiểu sử và quá trình công tác của các ứng cử viên. Cụ thể, thông tin của 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, 97 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 478 ứng cử viên HĐND cấp huyện, 6.134 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã.

 

Chuyên mục Danh sách khu vực bỏ phiếu sẽ thông tin chi tiết 1.154 khu vực bỏ phiếu tại 9 huyện, thị xã trong tỉnh, qua đó cử tri sẽ biết chính xác địa điểm bỏ phiếu của mình.

 

Chuyên mục Hướng dẫn bầu cử sẽ hướng dẫn cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân theo đúng hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Ủy ban bầu cử tỉnh. Cụ thể, hướng dẫn bầu cử tại khu vực bỏ phiếu cố định; hướng dẫn bầu cử cho người thực hiện cách ly tại nhà; hướng dẫn bầu cử tại cơ sở cách ly tập trung, tại bệnh viện, cơ sở y tế và hướng dẫn bầu cử trong khu vực phong tỏa hoặc thực hiện giãn cách.

 

Trang thông tin phục vụ Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Yên Bái là công cụ phục vụ đắc lực cho cuộc bầu cử, giúp cử tri thuận lợi khi tra cứu, tìm hiểu mọi thông tin liên quan đến đại biểu và cách thức bầu cử mà không cần đến địa điểm bầu cử, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có những diễn biến rất phức tạp hiện nay.

 

Trang thông tin về bầu cử được xây dựng nhằm giúp nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện tốt quyền dân chủ của mình để tổ chức cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và  đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực sự là ngày hội của toàn dân.

                                                                                                                                                                                      Theo CTTĐT.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h