Tin Hoạt động

Củng cố, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế

03/08/2023

Những kết quả quan trọng của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế trong nửa nhiệm kỳ vừa qua của Đại hội XIII thể hiện đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng, Nhà nước.

Tích cực xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế”

03/08/2023

Sáng 2/8, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế" tổ chức phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đạo xây dựng Đề án "Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế" chủ trì phiên họp.

Ký ức về những năm tháng “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” của cựu binh Lào

01/08/2023

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về những năm tháng “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” vẫn mãi sâu đậm trong trái tim các cựu chiến binh Lào. Đó là những tình cảm thiêng liêng, cao quý, là minh chứng cho tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt - Lào.

Đổi mới, nâng hiệu quả công tác đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

01/08/2023

Phát huy vai trò “đi trước, mở đường," Ban Tuyên giáo Trung ương tích cực, chủ động tham mưu trong nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát huy vai trò của các Hội hữu nghị trong công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái

31/07/2023

Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh: “Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước. Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân”. Đây là những nội dung vừa mang tính kế thừa đường lối đối ngoại của Đảng tại các Đại hội trước, vừa là bước phát triển mới hết sức quan trọng, khẳng định rõ vai trò, vị trí và nhiệm vụ của đối ngoại nói chung, đối ngoại nhân dân nói riêng trong tình hình mới, sự gắn kết chặt chẽ giữa các trụ cột của đối ngoại và yêu cầu phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang

15/07/2023

Sáng ngày 15/7/2023, Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang (2013 - 2023) đã long trọng được tổ chức với sự tham dự của Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Giang, Thái Nguyên.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h