Tin Hoạt động >> Chính trị

Yên Bái tham gia Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào – Việt Nam Lần thứ IV tại CHDCND Lào

31/07/2017

Để kỷ niệm hai sự kiện trọng đại trong quan hệ Việt Nam - Lào: 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962-05/9/2017) và 40 năm ngày ký hữu nghị và hợp tác (18/7/1977-18/7/2017), phát huy những kết quả tốt đẹp của Liên hoan hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong 3 lần qua (lần thứ I, từ ngày 14 đến ngày 18/7/2002 tại CHXHCN Việt Nam; lần thứ II, từ ngày 15 đến ngà 21/7/2007 tại CHDCND Lào, lần thứ III , từ ngày 15 đến 21/7/2012 tại CHXHCN Việt Nam), Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào và Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam đã tổ chức Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào - Việt Nam lần thứ IV từ ngày 17 đến ngày 23/7/2017 tại CHDCND Lào.

Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Yên Bái tham dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào - Việt Nam lần thứ IV tại CHDCND Lào

15/07/2017

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Lào (5/9/1962 - 5/9/2017) và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào phối hợp với Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam tổ chức Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào - Việt Nam lần thứ IV tại thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Xiêng Khoảng (CHDCND Lào) từ ngày 17 đến 23/07/2017.

Buổi chia sẻ thông tin về “Vai trò của các tổ chức xã hội và kinh nghiệm quốc tế trong thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”

10/07/2017

Nhằm chia sẻ thông tin và tăng cường vai trò của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các tổ chức xã hội trong tiến trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) tại Việt Nam, Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân Việt Nam (VPDS) và Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Buổi chia sẻ thông tin với chủ đề "Vai trò của các tổ chức xã hội và kinh nghiệm quốc tế trong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) vào ngày 07/07/2017 tại Hà Nội.

Tỉnh Yên Bái tham dự Khóa bồi dưỡng “Kỹ năng tổ chức, tham dự và chủ trì hội nghị, hoạt động đối ngoại” do Bộ Ngoại giao tổ chức

01/06/2017

Triển khai “Đề án Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế”, từ ngày 29 - 31/05/2017, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Khóa bồi dưỡng “Kỹ năng tổ chức, tham dự và chủ trì hội nghị, hoạt động đối ngoại” tại Hà Nội cho các cán bộ công chức, viên chức phụ trách công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế các tỉnh và thành phố khu vực miền Bắc và Bắc Trung bộ.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái tham dự Khóa bồi dưỡng “Kỹ năng tổ chức, tham dự và chủ trì hội nghị, hoạt động đối ngoại” do Bộ Ngoại giao tổ chức

22/05/2017

Triển khai “Đề án Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế”, từ ngày 29 - 31/05/2017, Bộ Ngoại giao sẽ tổ chức Khóa bồi dưỡng “Kỹ năng tổ chức, tham dự và chủ trì hội nghị, hoạt động đối ngoại” tại Hà Nội cho các cán bộ công chức, viên chức phụ trách công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế các tỉnh và thành phố khu vực miền Bắc và Bắc Trung bộ.

Nâng cao chất lượng công tác đối ngoại trong thời kỳ hội nhập quốc tế

Nâng cao chất lượng công tác đối ngoại trong thời kỳ hội nhập quốc tế

17/03/2017

Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, tác động đan xen, nhiều chiều đến tình hình an ninh và công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của nước ta. Trong nước, tình hình phát triển kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức khi tiến trình hội nhập đang ngày càng sâu rộng, đời sống nhân dân còn khó khăn, tình hình trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h