Thông báo
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo: Để chủ động và đảm bảo thực hiện việc tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật, trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có nhiệm vụ công tác đột xuất trùng với ngày tiếp công dân định kỳ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thay Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, cụ thể như sau:

Chủ trì tiếp công dân

Ngày tiếp công dân

Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

15/03/2016

15/06/2016

15/09/2016

15/12/2016

Lãnh đạo UBND tỉnh

15/04/2016

15/07/2016

17/10/2016

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

16/05/2016

15/08/2016

15/11/2016

 

 - Thành phần tham gia tiếp công dân: Thủ trưởng và cán bộ chuyên trách của các cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp.

- Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, địa chỉ: tổ 6, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện./.

 

Tệp đính kèm

28tbvp.doc

Thông báo khác

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h