Tin Hoạt động

Thảo luận, thống nhất các nội dung liên quan để thực hiện Chương trình Quà Giáng sinh và Năm mới (OCC) với 1.700 suất quà tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

14/07/2017

Để chuẩn bị cho Chương trình Quà Giáng sinh và Năm mới (OCC) với 1.700 suất quà do tổ chức Samaritan’s Purse International Relief (SPIR Việt Nam) tài trợ cho huyện Trấn Yến, tỉnh Yên Bái, ngày 13/07/2017, tại trụ sở Liên hiệp, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái đã đón và làm việc với đoàn công tác của tổ chức SPIR Việt Nam do ông Phùng Xuân Thủy - Phó Trưởng Điều hành Chương trình OCC làm Trưởng đoàn.

Buổi chia sẻ thông tin về “Vai trò của các tổ chức xã hội và kinh nghiệm quốc tế trong thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”

10/07/2017

Nhằm chia sẻ thông tin và tăng cường vai trò của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các tổ chức xã hội trong tiến trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) tại Việt Nam, Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân Việt Nam (VPDS) và Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Buổi chia sẻ thông tin với chủ đề "Vai trò của các tổ chức xã hội và kinh nghiệm quốc tế trong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) vào ngày 07/07/2017 tại Hà Nội.

Tỉnh Yên Bái tham dự Khóa bồi dưỡng “Kỹ năng tổ chức, tham dự và chủ trì hội nghị, hoạt động đối ngoại” do Bộ Ngoại giao tổ chức

01/06/2017

Triển khai “Đề án Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế”, từ ngày 29 - 31/05/2017, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Khóa bồi dưỡng “Kỹ năng tổ chức, tham dự và chủ trì hội nghị, hoạt động đối ngoại” tại Hà Nội cho các cán bộ công chức, viên chức phụ trách công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế các tỉnh và thành phố khu vực miền Bắc và Bắc Trung bộ.

Hội thảo “Việt Nam với việc thực hiện các FTA: Vai trò và quyền lợi của người lao động” dành cho cán bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố trên cả nước

01/06/2017

Nhằm chia sẻ những thông tin tổng quan về các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam ký kết trong thời gian qua, cũng như vai trò và quyền lợi của người lao động trong các Hiệp định này, ngày 07/06/2017, Viện nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân Việt Nam (VPDS) thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tổ chức tập huấn “Việt Nam với việc thực hiện các FTA: Vai trò và quyền lợi của người lao động” cho cán bộ Liên hiệp các tỉnh, thành trên cả nước.

Tổ chức SPIR Việt Nam tiến hành khảo sát và tìm hiểu nhu cầu các dự án mới năm 2018 tại tỉnh Yên Bái

22/05/2017

Từ ngày 08 - 11/05/2017, đoàn công tác của tổ chức Samaritan’s Purse International Relief (SPIR Việt Nam) đã đi khảo sát và và tìm hiểu nhu cầu các dự án mới năm 2018 tại tỉnh Yên Bái. Về phía tỉnh Yên Bái, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đóng vai trò là đầu mối kết nối, đón và đưa đoàn đi khảo sát tại các huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái tham dự Khóa bồi dưỡng “Kỹ năng tổ chức, tham dự và chủ trì hội nghị, hoạt động đối ngoại” do Bộ Ngoại giao tổ chức

22/05/2017

Triển khai “Đề án Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế”, từ ngày 29 - 31/05/2017, Bộ Ngoại giao sẽ tổ chức Khóa bồi dưỡng “Kỹ năng tổ chức, tham dự và chủ trì hội nghị, hoạt động đối ngoại” tại Hà Nội cho các cán bộ công chức, viên chức phụ trách công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế các tỉnh và thành phố khu vực miền Bắc và Bắc Trung bộ.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h