Tin Hoạt động >> Chính trị

Tiến tới Đại hội Đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2018 - 2023

28/12/2018 02:44:53 Xem cỡ chữ Google
Ngày 22/12/2018, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái sẽ tiến hành Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Hội trường Nhà khách Hào Gia cơ sở 01, Thành phố Yên Bái.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V nhiệm kỳ 2013 - 2018 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 2/12/2008 đã đặt nền móng vững chắc cho sứ mệnh của Liên hiệp hữu nghị với những chức năng, nhiệm vụ, tính chất, tổ chức và phương châm hành động rất cơ bản. Năm năm qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái đã nỗ lực vượt qua những khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại nhân dân theo phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tiếp đón hàng trăm lượt đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái. Qua các hoạt động đón tiếp, làm việc, trao đổi và thực hiện các dự án, hình ảnh và những thành tựu phát triển của Việt Nam, của tỉnh Yên Bái đã được tuyên truyền, quảng bá tới bạn bè quốc tế, làm bạn bè thêm hiểu, chia sẻ và có ấn tượng tốt về đất nước và con người Việt Nam, cũng như nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.

 

Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh không ngừng tăng về số lượng các tổ chức, các công trình dự án cũng như giá trị giải ngân. Trong giai đoạn 2014 - 2018, Liên hiệp đã chủ động phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Ban Điều phối viện trợ nhân dân PACCOM vận động thành công một số dự án từ hơn 10 tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước cũng như từ các tổ chức và cá nhân với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng. Tập trung vào các lĩnh vực giáo dục đào tạo, sức khỏe học đường và cứu trợ khẩn cấp, xóa đói giảm nghèo... phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu xoá đói giảm nghèo của địa phương. Phần lớn các dự án do các đối tác ở địa phương thực hiện, qua đó nâng cao tính chủ động của đối tác, tăng cường đào tạo và nâng cao năng lực cán bộ thông qua thực tiễn. Công tác quản lý các tổ chức phi chính phủ trên địa bàn được thực hiện nghiêm túc. Các tổ chức phi chính phủ đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đều có giấy phép hoạt động và chấp hành các quy định hiện hành của nhà nước như xin gia hạn giấy phép hoạt động và công tác thông tin báo cáo. Liên hiệp đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành, các địa phương của tỉnh trong việc quản lý tổ chức và hoạt động của các chương trình, dự án. Đến nay, không để xảy ra hiện tượng lợi dụng viện trợ nhân đạo để có các hoạt động trái phép.

 

Liên hiệp đã xây dựng Trang thông tin điện tử (Website) của Liên hiệp nhằm tăng cường các kênh thông tin phục vụ hoạt động của Liên hiệp. Trang thông tin điện tử của Liên hiệp là địa chỉ để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tìm hiểu về các hoạt động hòa bình, hữu nghị hợp tác, đặc biệt các nhà tài trợ có thể tìm hiểu thông tin về các dự án đang vận động viện trợ của tỉnh Yên Bái. Duy trì xuất bản Bản tin Hợp tác - Hữu nghị định kỳ 01 số/1quý. Từ năm 2013 đến 2018, đã xuất bản được 20 Bản tin, bao gồm các nội dung chính về công tác đối ngoại nhân dân; công tác vận động viện trợ phi chính phủ trên địa bàn tỉnh; giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và hình ảnh con người Yên Bái đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Chất lượng của cuốn Bản tin ngày càng được chú trọng và nâng cao. Bản tin được phát hành sâu rộng tới lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, hội viên trong tỉnh, các Liên hiệp địa phương, Hội hữu nghị Trung ương và các tỉnh, thành trong cả nước, các Đại sứ quán, các tổ chức phi chính phủ.

 

            Trong thời kỳ đất nước hội nhập và quan hệ quốc tế ngày càng sâu rộng thì công tác đối ngoại càng có vị trí vai trò quan trọng trong việc triển khai thực hiện đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tạo dựng, củng cố hình ảnh và vị thế quốc tế của Việt Nam. Với tinh thần đó, trong những năm tới, hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái sẽ bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (2015-2020) và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để triển khai thực hiện theo phương hướng, nhiệm vụ như: tuyên truyền thông tin đối ngoại, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; xây dựng quan hệ, tổ chức các hoạt động hòa bình, hữu nghị và hợp tác nhân dân có hiệu quả theo phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”; vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, coi trọng việc phát triển tổ chức thành viên phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương…

 

(Lâm Gia Bình)

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h