Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Yên Bái ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2024

14/11/2023 04:22:36 Xem cỡ chữ Google
UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND về hoạt động thông tin đối ngoại năm 2024.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Yokosuka Kyosai - Nhật Bản thống nhất thỏa thuận các nội dung hợp tác

Tỉnh Yên Bái sẽ sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị; Triển khai Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Truyền thông về công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá hình ảnh tỉnh Yên Bái; Xuất bản tài liệu tuyên truyền phục vụ công tác thông tin đối ngoại; thực hiện công tác dự báo, theo dõi, tổng hợp dư luận xã hội trong và ngoài tỉnh về địa phương...

Việc ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về thông tin đối ngoại; cung cấp kịp thời, chính xác thông tin về chính sách phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, bảo vệ quyền và lợi ích quốc gia, dân tộc, chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo đến nhân dân trong tỉnh.

Đồng thời, tăng cường gắn kết giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội, đưa thông tin về tỉnh Yên Bái một cách chính xác, kịp thời, đa dạng, sinh động, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Đồng thời, đưa thông tin thế giới vào tỉnh Yên Bái một cách có chọn lọc, phù hợp với chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, bản sắc văn hóa Việt Nam.

Theo Cổng TTĐT

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h