Tin Hoạt động >> Chính trị

Tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

26/09/2023 08:46:09 Xem cỡ chữ Google
Nhằm triển khai hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 10/11/2022 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023) và Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, sáng ngày 26/9/2023, tại Trường Chính trị tỉnh Yên Bái, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật tới hơn 200 đại biểu là lãnh đạo phụ trách và công chức, viên chức trực tiếp tham mưu việc tổ chức, triển khai thực hiện Luật thuộc các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Toàn cảnh Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (Ảnh: CTTĐT)

Các đại biểu tham dự Hội nghị được giới thiệu phương pháp tiếp cận, những nội dung chính sách, quy định mới của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ. Theo đó, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm 6 chương và 91 điều quy định nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở. Luật có ý nghĩa quan trọng và tác động trực tiếp đến mọi mặt của đời sống xã hội, là cơ sở vững chắc cho việc thực hiện và phát huy quyền làm chủ, vai trò tự quản của nhân dân; góp phần thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực trao đổi, thảo luận những nội dung cần làm rõ để phục vụ công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện Luật và Nghị định tại cơ quan, đơn vị và địa phương mình.

 

Theo nội dung chương trình, Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong 9 tháng đầu năm 2023. Theo đó, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa tỉnh Yên Bái đã có sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, nhất là trong các lĩnh vực đăng ký thành lập doanh nghiệp, đất đai, xây dựng; hướng dẫn và thực hiện tốt chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp…

 

Hội nghị được tổ chức đã giúp các cán bộ, đảng viên và người lao động hiểu rõ hơn về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trên cơ sở đó, các cán bộ, đảng viên và người lao động có thể tham gia thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị và nơi cư trú theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật./.

 

Lâm Gia Bình

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h