Tin Hoạt động >> Kinh tế

Hội nghị sơ kết Chương trình Quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019 - 2025

21/12/2022 04:12:01 Xem cỡ chữ Google
Ngày 21/12/2022, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết Chương trình Quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019 - 2025 nhằm đánh giá giữa kỳ tình hình triển khai và hiệu quả trong công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019 - 2022; đề xuất các phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho giai đoạn 2023 - 2025.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái (Ảnh: Báo Yên Bái)

Tham dự hội nghị, có đại diện Ủy ban nhân dân và cơ quan đầu mối về công tác phi chính phủ nước ngoài của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện một số ban, bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức nhân dân ở Trung ương và các cơ quan tham gia cơ chế Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có lãnh đạo: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Liên hiệp các hội khoa học - kỹ thuật tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện/thị trên địa bàn tỉnh.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình Quốc gia về tăng cường hợp tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019 - 2025; chia sẻ thông tin về một số điểm mới của Nghị định số 58/2022/NĐ-CP ngày 31/8/2022 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; các báo cáo/tham luận chia sẻ kinh nghiệm trong quan hệ, hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

 

Chương trình Quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019 - 2025 nhằm tăng cường hợp tác và nâng cao hiệu quả nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài để thúc đẩy quan hệ của nhân dân Việt Nam với các nước trên thế giới, góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững ở Việt Nam. Đồng thời, củng cố, mở rộng và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác của Việt Nam với các tổ chức phi chính phủ, các đối tác phát triển khác; duy trì, nâng cao giá trị và hiệu quả viện trợ phi chính phủ nước ngoài; làm cho bạn bè quốc tế hiểu về quan điểm, đường lối, chính sách đối ngoại cũng như chủ trương tích cực hội nhập quốc tế và xây dựng đất nước của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

 

Trong thời gian qua, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và nguồn viện trợ cho các chương trình, dự án bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các bộ ngành trung ương và các địa phương nên công tác vận động viện trợ của Việt Nam trong thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam. Giai đoạn 2019 - 2022, có gần 500 tổ chức phi chính phủ nước ngoài hỗ trợ cho Việt Nam khoảng 220 - 250 triệu USD/năm trên các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu.

 

Giai đoạn 2019 - 2022, tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận nguồn viện trợ từ 18 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, 3 Đại sứ quán, 7 thành phố, địa phương tập đoàn và công ty nước ngoài tài trợ thực hiện 104 chương trình, dự án, phi dự án. Trong đó có 20 chương trình, dự án, phi dự án chuyển tiếp, 84 chương trình, dự án, phi dự án phê duyệt, tiếp nhận mới với tổng giá trị cam kết tương đương gần 795 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, tài nguyên môi trường và giải quyết các vấn đề xã hội.

 

Riêng năm 2022, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 47 chương trình, dự án, phi dự án được thực hiện, trong đó: Phê duyệt, tiếp nhận mới 23 chương trình, dự án, phi dự án; 24 chương trình, dự án, phi dự án chuyển tiếp. Tổng giá trị giải ngân của 47 chương trình, dự án là 4.404.887 USD, bằng 91,68% so với năm 2021. Nội dung hoạt động chủ yếu của các chương trình, dự án tập trung thực hiện các hoạt động về tập huấn, hỗ trợ xây dựng và bổ sung cơ sở vật chất cho các trường tiểu học; bổ sung dinh dưỡng cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ nhằm cải thiện dinh dưỡng trẻ em và an ninh lương thực cho trẻ em nghèo; cải thiện điều kiện sống cho các hộ gia đình nghèo thông qua các mô hình chăn nuôi, trồng cây nông nghiệp; hỗ trợ trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn đồ dùng học tập và sinh hoạt; nâng cao năng lực về kỹ năng thực hành, về công tác vệ sinh môi trường nông thôn, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới,...

 

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung trao đổi, thảo luận về tình hình công tác phi chính phủ nước ngoài, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện trong thời gian tới. Đại diện lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đánh giá cao những ý kiến tham luận, góp ý của các đại biểu từ các điểm cầu trên cả nước, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để triển khai hiệu quả công tác vận động viện trợ trong thời gian tới trên cơ sở bám sát các nội dung của Chương trình Quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019 - 2025./.

Lâm Gia Bình

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h