Tin Hoạt động >> Chính trị

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH LÀM VIỆC VỚI ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ DỰ ÁN HỖ TRỢ TRANG THIẾT BỊ DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN MÙ CANG CHẢI

31/12/2021 04:03:43 Xem cỡ chữ Google
Vừa qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội để vận động tài trợ Dự án hỗ trợ trang thiết bị dạy nghề cho lao động nông thôn tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Mù Cang Chải. Làm việc với đoàn công tác có ông Haga Akihiko, Bí thư Thứ 2, Trưởng Ban Kinh tế của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và các cán bộ, nhân viên Ban Kinh tế.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái làm việc với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Mù Cang Chải để thảo luận các nội dung, xây dựng đề xuất dự án

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Liên hiệp cảm ơn Đại sứ quán Nhật Bản đã tài trợ cho tỉnh Yên Bái trong thời gian qua với nhiều dự án thuộc các lĩnh vực như: giáo dục, giao thông, thủy lợi... thông qua Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở. Các chương trình, dự án hợp tác đã mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xóa đói giảm nghèo bền vững tại tỉnh Yên Bái.

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo Liên hiệp đã giới thiệu về đề xuất Dự án hỗ trợ trang thiết bị dạy nghề cho lao động nông thôn tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Mù Cang Chải.

Mù Cang Chải là một huyện nghèo vùng cao, đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái với tỷ lệ hộ nghèo trên 32,08%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 22,6 triệu đồng, bằng 56,1% so với mặt bằng chung của tỉnh (40,3 triệu đồng), bằng 27,9% so với mặt bằng chung của cả nước (80,9 triệu đồng). Tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện còn thấp, năm 2020 mới đạt 39,5%. Tỉ lệ lao động trong các ngành nghề phi nông nghiệp còn thấp, tỉ lệ lao động trong nông nghiệp còn cao. Kinh tế chủ yếu dựa vào nông - lâm nghiệp, với hơn 90% dân cư đang sinh sống ở khu vực nông thôn. Do đó, đào tạo nghề cho lao động nông thôn được xác định là có vai trò to lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người dân.

Tuy nhiên, mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn huyện còn thiếu. Hiện chỉ có một Trung tâm dạy nghề với chức năng, nhiệm vụ là đào tạo, giáo dục thường xuyên; phối hợp đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học của Trung tâm còn thiếu, chưa đồng bộ, chưa phù hợp với chương trình và đối tượng đào tạo của công tác đào tạo nghề. Các thiết bị dạy nghề phi nông nghiệp được đầu tư nhưng không đồng bộ hoặc đã lỗi thời cho nên ít đưa vào sử dụng, nhiều thiết bị đã bị hỏng hoặc xuống cấp, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo; trình độ nhận thức của các học viên không đồng đều nên biện pháp dạy nghề nông nghiệp chủ yếu vẫn “cầm tay chỉ việc”, nói đến đâu thực hành ngay đến đó. Do đó, huyện Mù Cang Chải rất cần sự hỗ trợ để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tại Trung tâm để từ đó góp phần nâng cao thu nhập và xóa đói giảm nghèo bền vững cho người dân địa phương.

Xuất phát từ như cầu thực tế đó, Liên hiệp đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải xây dựng đề xuất Dự án hỗ trợ trang thiết bị dạy nghề cho lao động nông thôn, vận động từ Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Đại sứ quán Nhật Bản nhằm đáp ứng nhu cầu về đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết vấn đề việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống người dân. Thúc đẩy việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế và chuyển đổi cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Góp phần thực hiện thành công mục tiêu xóa đói giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Mù Cang Chải.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Haga Akihiko, Bí thư Thứ 2, Trưởng ban Kinh tế đã đánh giá cao các hoạt động hợp tác giữa tỉnh Yên Bái và Đại sứ quán Nhật Bản trong thời gian qua. Để hoàn thiện bản đề xuất của Trung Tâm, ông Haga Akihiko đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số thông tin và nội dung phù hợp với các tiêu chí của chương trình. Đại sứ quán cũng sẽ cử cán bộ lên khảo sát trực tiếp, đánh giá thực tế đối với bản đề xuất dự án của huyện Mù Cang Chải.

Lâm Gia Bình

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h