Tin Hoạt động >> Chính trị

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ VIỆT NAM LÀM VIỆC TẠI TỈNH YÊN BÁI

31/12/2021 03:00:32 Xem cỡ chữ Google
Vừa qua, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam do đồng chí Nguyễn Văn Doanh, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái về công tác đối ngoại nhân dân tại tỉnh Yên Bái. Đón tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Dương Văn Tiến, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái và đại diện Lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Tuấn Việt)

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác và Lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã trao đổi về việc triển khai Chỉ thị 38-CT/TW ngày 19/9/2020 (thay thế Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 02/12/2008) của Ban Bí thư “Về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới”; tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới và công tác phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, Tỉnh ủy Yên Bái đã chỉ đạo việc nghiên cứu, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW ngày 19/9/2020 của Ban Bí thư nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và các tổ chức hữu nghị thành viên trong tình hình mới theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại Đảng và ngoại giao nhà nước, góp phần thực hiện tốt công tác đối ngoại của tỉnh.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái đã nỗ lực, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực hoà bình, đoàn kết, hữu nghị và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, góp phần mở rộng, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Yên Bái với các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước, đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.        

Để công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh Yên Bái ngày càng hiệu quả, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã đưa ra một số kiến nghị, đề xuất đối với Trung ương và tỉnh. Đối với Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đề nghị các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban công tác các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp tục quan tâm, giúp đỡ tỉnh Yên Bái mở rộng quan hệ đối ngoại nhân dân với các nước; giới thiệu các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) đến hoạt động tại tỉnh Yên Bái đồng thời hỗ trợ vận động các dự án lớn, có tính bền vững về cho tỉnh; thường xuyên cập nhật các văn bản nội bộ hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác đối ngoại nhân dân, vận động viện trợ PCPNN, các chế độ chính sách cho cán bộ Liên hiệp; xây dựng mô hình của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị theo hướng đồng bộ, thống nhất. Đối với tỉnh Yên Bái, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tạo điều kiện về trụ sở làm việc và phương tiện phục vụ cho các hoạt động thường xuyên của Liên hiệp; có cơ chế để Liên hiệp phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan trong công tác vận động, phê duyệt, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án PCPNN; chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ phê duyệt các dự án viện trợ PCPNN để tạo điều kiện thu hút viện trợ về cho tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Doanh ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo tỉnh Yên Bái, sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành và sự chủ động, nỗ lực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân tại tỉnh trong thời gian qua. Cùng với việc đổi mới, đa dạng hóa, đa phương hóa các hoạt động đối ngoại nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cần tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Văn Doanh khẳng định, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Yên Bái, hỗ trợ, tạo điều kiện để Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Thay mặt Lãnh đạo Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã gửi lời cảm ơn đến Đoàn công tác, tiếp thu ý kiến đánh giá của Đoàn tại buổi làm việc đồng thời đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong thời gian tới, tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ tỉnh Yên Bái thực hiện tốt hơn nữa công tác đối ngoại nhân dân. Tỉnh ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư; xem xét, chỉ đạo về việc bố trí cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, biên chế... đối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, tạo điều kiện để Liên hiệp hoạt động hiệu quả. Tỉnh Yên Bái sẽ bám sát chủ trương của Trung ương, tiếp tục chỉ đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần cùng Đảng bộ tỉnh hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, giúp tỉnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc./.

                                       

Bế Thị Hoa

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h