Tin Hoạt động >> Chính trị

Phát biểu khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 (mở rộng) của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy

13/07/2021 03:18:49 Xem cỡ chữ Google
Sáng nay - 13/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khai mạc Hội nghị lần thứ 9 (mở rộng) đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; thông qua Nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh chuyển đổi số tỉnh Yên bái giai đoạn 2021 - 2025 và cho ý kiến vào các nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã khai mạc Hội Nghị. Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng đăng tải toàn văn bài phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khai mạc Hội Nghị

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,

 

Thưa các đồng chí đại diện Văn phòng Trung ương Đảng và các ban đảng Trung ương,

 

Thưa toàn thể các đồng chí!

 

Thực hiện Chương trình làm việc, hôm nay Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 9 (mở rộng) để đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; xem xét, thông qua Nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 và cho ý kiến vào một số nội dung theo thẩm quyền.

 

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tôi nhiệt liệt chào mừng và thân ái gửi tới các đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc Hội nghị của chúng ta hoàn thành tốt chương trình đề ra!

 

Thưa toàn thể các đồng chí!

 

Chúng ta đã đi được hơn một nửa thời gian của năm 2021 - Năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, cùng với một khối lượng công việc rất lớn đầu nhiệm kỳ, song với sự nỗ lực, chủ động và quyết tâm cao, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh đạt được những kết quả quan trọng, tạo đà thực hiện thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ chính trị của năm 2021.

 

Trên cơ sở Chương trình hội nghị, Tôi xin nêu một số vấn đề có tính chất gợi mở để các đồng chí nghiên cứu, thảo luận:

 

Nội dung thứ nhất: Về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

 

(1) Trong 6 tháng đầu năm 2021, Tỉnh ủy đã chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa kịp thời Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đến nay, chúng ta đã ban hành 9/11 Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy (còn 02 nghị quyết bổ sung so với Chương trình hành động số 10-CTr/TU, trong đó 01 Nghị quyết về đẩy mạnh chuyển đổi số sẽ xin ý kiến tại Hội nghị hôm nay và 01 Nghị quyết về lĩnh vực y tế)8/13 nghị quyết, đề án, chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 13/25 nghị quyết của HĐND tỉnh; 09/26 quyết định ban hành đề án, chính sách của UBND tỉnh. Qua đó, góp phần tạo cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý quan trọng, sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống.

 

(2) Cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

 

Mặc dù là tỉnh đầu tiên xuất hiện ca nhiễm mới trong đợt dịch thứ 4, song Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đã kịp thời chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp, phương án phòng, chống dịch Covid-19, do đó, chúng ta đã nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch thành công, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt; và rất may mắn là đến nay đã qua 02 tháng không phát hiện ca nhiễm mới trên địa bàn tỉnh.

 

Cùng với phòng chống dịch bệnh, chúng ta đã tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, qua 6 tháng thực hiện, nhiều chỉ tiêu có tiến độ thực hiện tốt, tăng khá so với cùng kỳ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 16,5%; kim ngạch xuất khẩu tăng 45%; tổng lượt khách du lịch tăng gấp 3,5 lần; doanh thu từ dịch vụ du lịch tăng gấp 03 lần; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 29%...

 

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân tiếp tục được nâng lên. Đào tạo nghề gắn với chuyển dịch lao động nông thôn đạt kết quả tích cực; công tác giảm nghèo được thực hiện đồng bộ, đảm bảo tiến độ đề ra.

 

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Kịp thời kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp đảm bảo đúng luật định.

 

Đặc biệt, chúng ta đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công tốt đẹp, toàn diện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 - sự kiện chính trị trọng đại trong năm 2021, đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, xứng đáng là Ngày hội non sông - ngày hội của toàn dân.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2021 vẫn còn những tồn tại, hạn chế như dự thảo báo cáo đã đề cập.

 

Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu trên cơ sở tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn nhìn nhận, phân tích, làm rõ hơn nguyên nhân chủ quan của những bất cập, hạn chế yếu kém; chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình hiệu quả của ngành, địa phương mình; trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả để khắc phục những tồn tại, hạn chế, quyết tâm tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 - làm tiền đề quan trọng để chúng ta thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong thời gian tiếp theo.

 

Nội dung thứ hai: Về Nghị quyết đẩy mạnh chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

 

Có thể nói, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, công nghệ số thì việc chuyển đổi số, nhất là xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số là một trong những nhiệm vụ cấp thiết, đặc biệt quan trọng.

 

Trên cơ sở những chủ trương, định hướng lớn của Trung ương, Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

 

Dự thảo Nghị quyết đã được xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương; Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện qua các bước, bảo đảm bám sát quan điểm chỉ đạo, chủ trương, định hướng lớn của Trung ương Đảng, của Chính phủ về chuyển đổi số.

 

Tôi đề nghị các đồng chí tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, nhất là về những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ xác định trong dự thảo Nghị quyết, đề xuất những vấn đề mới, các giải pháp cần tập trung thực hiện, nhất là trong việc phối hợp xây dựng bộ cơ sở dữ liệu của ngành, để Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu, hoàn chỉnh, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả trong giai đoạn 2021-2025.

 

Nội dung thứ ba: Tham gia ý kiến vào Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, giai đoạn 2021-2025

 

Đây là nội dung quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đề nghị các đồng chí nghiên cứu, tham gia ý kiến, nhất là tính phù hợp, khả thi của các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể của Đề án, để Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu, hoàn chỉnh và ban hành để tổ chức thực hiện đồng bộ trong thời gian tới.

 

Nội dung thứ tư: Về dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2020.

 

Có thể nói, trong những nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tương đối hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà các nghị quyết đã đề ra.

 

Tôi đề nghị các đại biểu nghiên cứu, tham gia ý kiến đánh giá sâu sắc thêm về kết quả, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời, đề xuất thêm nhiệm vụ, giải pháp, bổ sung, kiến nghị để hoàn thiện dự thảo, báo cáo Trung ương theo quy định.

 

Nội dung thứ năm: Thực hiện quy định số 3869-QĐ/VPTW ngày 21/6/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng về công khai dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước và tình hình quản lý, sử dụng vốn, tài sản, các quỹ tại các cơ quan, đơn vị của Đảng cộng sản Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Báo cáo công khai ngân sách Đảng năm 2020 và giao dự toán năm 2021 để các đồng chí nghiên cứu và tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đảng năm 2021 đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định về quản lý tài chính, tài sản Đảng.

 

Nội dung thứ sáu: Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ thảo luận, đánh giá tác động, ảnh hưởng của Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Tôi đề nghị các đồng chí nghiên cứu kỹ dự thảo báo cáo, tập trung đánh giá, làm sâu sắc thêm những tác động ảnh hưởng khi triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

 

Thưa toàn thể các đồng chí!

 

Hội nghị diễn ra trong 01 ngày, với những nội dung rất quan trọng, cần có sự nghiên cứu sâu, thảo luận kỹ lưỡng để đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi. Tài liệu đã gửi trước tới các đồng chí, Tôi đề nghị các đồng chí phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến sâu sắc, có chất lượng để Hội nghị của chúng ta hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.

 

Với tinh thần đó, Tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 09 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

 

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Theo CTTĐT tỉnh Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h