Tin Hoạt động >> Chính trị

Thể lệ cuộc thi tìm hiểu “Hành trình theo chân Bác và nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”

29/04/2021 08:56:11 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kế hoạch số 51-KH/ĐUK, ngày 08/4/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Hành trình theo chân Bác và nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Quyết định số 604-QĐ/ĐU, ngày 15/4/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Hành trình theo chân Bác và nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi như sau:

.

I. QUY ĐỊNH CHUNG

          Thể lệ được áp dụng với Ban Tổ chức, Tổ giúp việc, các cá nhân, đơn vị tham gia Cuộc thi tìm hiểu Hành trình theo chân Bác và nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

          II. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THI

1. Hình thức thi

Thi trắc nghiệm trên trang Thông tin điện tử của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (http://danguykhoicqvadn.yenbai.gov.vn).Ban Tổ chức Cuộc thi tổ chức thi và thông báo kết quả hằng tuần.

2. Thời gian thi

- Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hàng tuần, bắt đầu tuần thi thứ nhất từ ngày 19/4/2021, kết thúc vào ngày 14/5/2021.                                 

- Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10h00’, thứ Hai hàng tuần và kết thúc vào 09h00’, thứ Hai tuần kế tiếp.

III.  ĐỐI TƯỢNG, CÁCH THỨC DỰ THI

1. Đối tượng dự thi

Là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (các đồng chí trong Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Ban Tổ chức không tham gia Cuộc thi).

2. Cách thức dự thi

2.1. Đăng ký tài khoản dự thi

Để đăng ký tài khoản, người dùng truy cập vào mạng Internet theo đường dẫn: http://danguykhoicqvadn.yenbai.gov.vn. Sau đó chọn banner của Cuộc thi, chọn mục “Đăng ký”, nhập số điện thoại và nhận mã kích hoạt. Điền các thông tin cá nhân, bao gồm: Tên, giới tính, ngày sinh, mật khẩu để hoàn thành đăng ký tài khoản.

2.2. Tiến hành các thao tác để trả lời câu hỏi của Ban Tổ chức

Mỗi tuần, Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra các câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu về  cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới và các giải pháp chủ yếu được nêu trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, người dự thi thao tác như sau:

- Đăng nhập vào địa chỉ http://danguykhoicqvadn.yenbai.gov.vn, truy cập vào banner của Cuộc thi và trả lời các câu hỏi bằng cách lựa chọn đáp án đúng, sau đó điền vào ô “Dự đoán” số lượt người tham gia và bấm vào ô “Hoàn thành”.

- Trong trường hợp số người dự thi (từ 02 người trở lên) cùng trả lời đúng các câu hỏi, cùng dự đoán chính xác số người trả lời đúng, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian hoàn thành trả lời câu hỏi thi nhanh nhất để làm căn cứ trao thưởng cho người thi (thời gian tính đến ngày, giờ, phút, giây).

- Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10h00’, thứ Hai hàng tuần và kết thúc vào 09h00’, thứ Hai tuần kế tiếp.

- Mỗi cá nhân có thể tham gia dự thi nhiều lần trong cuộc thi tuần, nhưng chỉ được công nhận 01 kết quả đúng và có thời gian trả lời sớm nhất trong số các lần dự thi.

3. Cơ cấu, giá trị giải thưởng hàng tuần

- 01 giải nhất: 1.500.000đ.

- 02 giải nhì: Mỗi giải 1.000.000đ.

- 03 giải ba: Mỗi giải 700.000đ.

- 04 giải khuyến khích: Mỗi giải 500.000đ.

4. Tài liệu nghiên cứu

          - Nội dung các câu hỏi trắc nghiệm được biên soạn, trích từ nội dung Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tập 1, tập 2); Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội XIII của Đảng (dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở); Tài liệu Hỏi - đáp về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng (dùng cho hệ thống Mặt trận Tổ quốc; các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân) và các tài liệu, tư liệu chính thống về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Các tài liệu được đăng tải trên trang Thông tin điện tử Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: http://danguykhoicqvadn.yenbai.gov.vn

IV. THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ TRAO THƯỞNG

1. Thông báo kết quả Cuộc thi

- Kết quả thi trắc nghiệm hằng tuần sẽ được công bố, cập nhật ngay sau khi có kết quả (chậm nhất là 15h00, thứ Hai tuần kế tiếp) trên trang thông tin điện tử http://danguykhoicqvadn.yenbai.gov.vn

- Trước khi công bố và trao thưởng, Tổ giúp việc Cuộc thi có quyền yêu cầu người đoạt giải cung cấp chứng minh thư nhân dân, xác minh nhân thân của người dự thi. Tổ giúp việc Cuộc thi có trách nhiệm bảo mật mọi thông tin cá nhân của người dự thi. Trong trường hợp phát hiện người dự thi vi phạm Thể lệ Cuộc thi thì Tổ giúp việc đề nghị Ban Tổ chức Cuộc thi tiến hành hủy kết quả của người dự thi.

2. Tổng kết, trao thưởng Cuộc thi

- Ban Tổ chức tiến hành tổng kết và trao giải Cuộc thi vào dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021). 

- Trong chương trình tổng kết, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ trao giấy chứng nhận cho những cá nhân đoạt giải trong các cuộc thi tuần. Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen cho các chi, đảng bộ cơ sở có số lượng người dự thi nhiều nhất và cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức Cuộc thi.

- Trường hợp người đoạt giải không có điều kiện trực tiếp nhận giải, có thể nhận tiền thưởng qua bưu điện hoặc qua tài khoản cá nhân. Người đoạt giải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về ngày, tháng, năm sinh, tài khoản ngân hàng, số điện thoại, địa chỉ liên hệ để Tổ giúp việc Cuộc thi chuyển tiền thưởng.

V. KINH PHÍ

          Kinh phí tổ chức Cuộc thi từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2021 và từ nguồn xã hội hóa.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thể lệ Cuộc thi có hiệu lực từ ngày ký ban hành và được đăng tải trên trang thông tin điện tử http://danguykhoicqvadn.yenbai.gov.vn. Việc sửa đổi, điều chỉnh nội dung Thể lệ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý bằng văn bản của Ban Tổ chức Cuộc thi.

          Trên đây là thể lệ Cuộc thi tìm hiểu Hành trình theo chân Bác và nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy khối,

- Các chi, đảng bộ cơ sở, đoàn thể khối,

- Các ban, Văn phòng ĐUK,

- Website ĐUK (Đăng tải),

- Lưu Văn phòng ĐUK.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ - TRƯỞNG BTC CUỘC THI

 

(Đã ký)

  

Đỗ Quang Minh

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h