Tổ chức bộ máy

09/12/2016 11:16:37 Xem cỡ chữ

TỔ CHỨC BỘ MÁY

I. Ban Chấp hành

 

STT

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

Chức vụ của Liên hiệp

1

Ông Dương Văn Tiến

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái

Chủ tịch kiêm nhiệm

2

Ông Vũ Xuân Sáng Giám đốc Sở Ngoại vụ

Phó Chủ tịch

Thường trực kiêm nhiệm

3 Bà Trần Lan Anh Phó GĐ Sở Y tế Phó Chủ tịch kiêm nhiệm

4

Ông Vương Văn Bằng

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch kiêm nhiệm

5

Ông Nông Văn Lịnh

UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh

Ủy viên BCH

Chủ tịch Hội HN Việt - Lào

6

Ông Nguyễn Thanh Sơn

Phó TB Thường trực Ban Tuyên giáo tỉnh

Uỷ viên BCH

7

Ông Nguyễn Minh Toàn

UVBCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh

Uỷ viên BCH

8

Bà Lê Thị Thanh Bình

UVBCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh

Uỷ viên BCH

9

Ông Ngô Thanh Giang

UVBCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh

Uỷ viên BCH

10

Ông Bùi Ngọc Hùng

Phó GĐ Sở Ngoại vụ

Uỷ viên BCH

11 Bà Phạm Thị Thanh Bình Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Uỷ viên BCH

12

Ông Đỗ Đức Cảnh

Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Uỷ viên BCH

13

Bà Hoàng Thị Uyển

Phó Giám đốc Sở Tài Chính

Uỷ viên BCH

14

Ông Trần Trí Dũng

Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng

Uỷ viên BCH

15 Ông Nguyễn Gia Lâm

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

Văn phòng Liên hiệp

Uỷ viên BCH

 

II. Ban Thường vụ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

Chức vụ Liên hiệp

1

Ông Dương Văn Tiến

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái

Chủ tịch kiêm nhiệm

2

Ông Vũ Xuân Sáng

Giám đốc Sở Ngoại vụ

Phó Chủ tịch TT kiêm nhiệm

3

Bà Trần Lan Anh

Phó GĐ Sở Y tế

Phó Chủ tịch kiêm nhiệm

4

Ông Vương Văn Bằng

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch kiêm nhiệm

5 Ông Bùi Ngọc Hùng Phó GĐ Sở Ngoại vụ  

 

III. Ban Kiểm tra

 

STT

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

Chức vụ Liên hiệp

1

Bà Hoàng Thị Uyển

Phó Giám đốc Sở Tài Chính

Uỷ viên BCH

2

Nguyễn Gia Lâm

Cán bộ

Chuyên viên phụ trách chuyên môn VPLH

 

IV. Ban Thư ký

 

STT

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

Chức vụ Liên hiệp

1

Trần Trí Dũng

Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng

Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng

2

Nguyễn Gia Lâm

Cán bộ

Chuyên viên phụ trách chuyên môn VPLH

3

Nguyễn Thị Hải Yến

Cán bộ

Chuyên viên

 

V. Văn phòng

 

STT

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

Chức vụ Liên hiệp

1

Ông Trần Trí Dũng

Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng

Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng

2

Ông Nguyễn Gia Lâm

Cán bộ

Chuyên viên phụ trách chuyên môn VPLH

3

Bà Nguyễn Thị Hải Yến

Cán bộ

Chuyên viên

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h